Analiza1

Wykładowca: Marek Zakrzewski

2 kolokwia na ćwiczeniach, po 20 pkt za każde
5 pkt za aktywność

Minimum 20 pkt za oba kolokwia łącznie, przy czym za każde należy zdobyć przynajmniej 6 pkt.

To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...