Miernictwo 1 - Wykład 1
 • Pomiar - proces empiryczny (eksperyment) polegający na obiektywnym (niezależnym od obserwatora) przyporządkowaniu wartości liczbowych spostrzeganym właściwościom badanych obiektów (zjawisk)
 • Zasada pomiaru - zjawisko fizyczne wykorzystywane podczas pomiaru (np. ruch wahadła przy pomiarze czasu)
 • Technika pomiaru - określa sposób wykonania pomiaru z wykorzystaniem praw fizyki i metody pomiaru oraz dostępnych środków technicznych
 • Miernictwo - technika prowadzenia pomiarów
 • Metrologia - nauka o zasadach prowadzenia pomiarów ukierunkowana na poznanie ilościowe, a w ostateczności na uzyskanie w świadomości człowieka obrazu otaczającego go świata

4 koncepcje praw przytody

 • Prawo przyrody jest nałożone na wszechświat, jest od niego wcześniejsze i niezależne (odgórne)
 • Prawa przyrody są rzeczą wtórną, są związane ze strukturą świata (w inaczej ułożonym wszechświecie byłoby inaczej)
 • Pozytywistyczny - prawa przyrody to tylko nasz opis
 • Konwencjonalistyczna - prawa przyrody to tylko coś w rodzaju umowy

Proces poznawczy w metrologii

img1
 • Model fizyczny - Wyróżnienie podstawowych właściwości i zjawisk fizycznych i ich uproszczone ujęcie
 • Model matematyczny - Układ równań matematycznych opisujących wyróżnione właściwości i zjawiska fizyczne
 • Model metrologiczny 0 Przypisanie wartości (poprzez pomiar) wyróżnionych wielkości fizycznych
 • Sprzężenia zwrotne

Determinizm i indeterminizm w pomiarach

 • Determinizm klasyczny
  • Konsekwencje fizyki Newtonowskiej
  • Problem "trzech kulek" (niemożliwe jest bezbłędne mierzenie)
   img2
  • Ograniczenie przez prędkość światła przestrzeni wpływającej na "przyszłość" w szczególnej teorii względności
  • Problemy z determinizmem w ogólnej teorii względności
 • (In)determinizm kwantowy
  • Doświadczenie z interferometrem
   img3
   img4

Zastosowanie przyrządów pomiarowych powoduje, że cząstki elementarne zachowują się w jeden ze sposobów, które były możliwe.

 • potencjalne możliwości i ich realizacja w pomiarze
 • przyczynowość probabilistyczna i jej znaczenie w makroświecie
To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...