Pytania z testu

Uwaga! Pytania są przepisywane ze zdjęć, więc należy spodziewać się dziwnych błędów!

Grupa A

Pierwsza strona: pytania z bazy 80

13. W miernikach mikroprocesorowych rezygnuje się z bloku AC/DC, gdyż:
a) mierniki te nie przetwarzają sygnału audio
b) blok ten nie przetwarza sygnałów cyfrowych
c) można go zastąpić procedurą obliczeniową
d) składowa stała jest wytwarzana przez blok A/C

14. W sekwencyjnej konfiguracji systemów pomiarowych:
a) wszystkie sygnały przechodzą kolejno przez wszystkie urządzenia
b) żaden z sygnałów nie przechodzi kolejno przez żadne z urządzeń
c) sygnały organizacyjne przechodzą kolejno przez wszystkie urządzenia
d) sygnały informacyjne przechodzą kolejno przez wszystkie urządzenia

15. Odporność interfejsów równoległych na zakłócenia zwiększa się:
a) stosująć transmisję synchroniczną
b) stosując transmisję asynchroniczną
c) oddzielając linie sygnałowe liniami masy
d) wyposażając je w konwertery

16. Typowe analogowe amperomierze prądu stałego posiadają:
a) Strukturę woltomierza analogowego
b) strukturę prostownika prądowego
c) mechanizm elektrostatyczny
d) mechanizm magnetoelektryczny

17. Źródłem błędu systematycznego pomiaru napięcia stałego jest:
a) skończona rezystancja wewnętrznego źródła napięcia
b) skończona rezystancja wejściowa woltomierza
c) zerowa rezystancja wewnętrzna źródła napięcia
d) zerowa rezystancja wejściowa woltomierza

18. Pomiar rezystancji pośrednią metodą techniczną wymaga:
a) znajomości trzech rezystancji wzorcowych mostka
b) pomiaru(?) napięcia na rezystancji badanej i wzorcowej
c) znajomości błędu granicznego omomierza
d) pomiaru płynącego prądu i spadku napięcia na rezystorze

19. Wymnożenie prądów wejściowych w mechaniźmie elektrodynamicznym:

20. Dzielenie liczby impulsów przez czas bramkowania w miernikach częstotliwości:

21. Dokładność cyfrowego pomiaru częstotliwości zależy:
a) od szybkości licznika
b) od szybkości urządzenia odczytowego
c) od częstotliwości sygnału badanego
d) od częstotliwości generatora kwarcowego

22. Współrzędna czasowa w oscyloskopie analogowym generowane są w
a) odchylenie poziome
b) odchylenie pionowe
c) ?
d) lampy oscyloskopowej

23. Kąt utworzony przez wektor impedancji i oś rzeczywistą jest równy:
a) stosunkowi wartości skutecznych napięcia i prądu
b) przesunięciu fazowemu między napięciem i prądem
c) kątowi…?
d) dobroci elementu

24. Impedancja połączeń (powoduje?) :
a) zmniejszenie się wyniku pomiaru napięcia wraz ze wzrostem częstotliwości
b) zwiększenie się wyniku pomiaru napięcia wraz ze wzrostem częstotliwości
c) zwiększenie (?) woltomierza napięć skutecznych
d) zmniejszenie (?) woltomierza napięć skutecznych

25. Wewnętrzna struktura (?) prądów przemiennych:
a) jest analogiczna do struktury woltomierza cyfrowego
b) jest analogiczna do struktury amperomierza analogowego
c) posiada wejścia symetryczne i niesymetryczne
d) posiada układ (?)

26. W mostkach czterogałęźnych do pomiaru impedancji stosuje się
a) jeden stały i jeden regulowany
b) jeden stały i dwa regulowane
c) dwa stałe i jeden regulowany
d) dwa stałę i dwa regulowane

27. ?

28. Czujnik wielkości ? to:
a) np. przetwornik prądu na temperaturę
b) przetwornik mający bezpośredni kontakt z mierzoną wartością
c) zawsze przetwornik typu ?
d) zawsze przetwornik typu ?

Grupa B

Głównie pytania z bazy 28: http://dl.getdropbox.com/u/255644/pytania_3.pdf

To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...