Zagadnienia kontrolne

Uwaga: Zagadnienia wzięte z materiałów udostępnionych dla EiTu.

Pytania

Czym są: pomiar, miernictwo i metrologia

Koncepcje praw przyrody (dwie pierwsze)

Schemat procesu poznawczego w pomiarach

Co to jest informacja i jakie są jej miary

Na czym polega związek pomiaru z informacją

Co to jest układ miar

Jaka jest rola stałych fizycznych w definiowaniu jednostek miar

Jak funkcjonuje hierarchia wzorców

Jak realizowane są jednostki wybranych wielkości elektrycznych i czasu we wzorcach pierwotnych

Co charakteryzuje poszczególne metody pomiarowe

Jakie są fizyczne przyczyny granic dokładności pomiaru

Co nazywamy błędem pomiaru i jaka jest jego wartość

Czym charakteryzuje się deterministyczna interpretacja błędów pomiarowych

Czym charakteryzuje się probabilistyczna interpretacja błędów pomiarowych

Ocena niepewności pomiaru wg standardów międzynarodowych

Podaj źródła błędów bezpośrednich i pośrednich

Na czym polega „propagacja błędów”

Przedstaw omówione schematy analizy wyników pomiarów

Na czym polega systemowy opis działania przyrządów pomiarowych

Czym różnią się przyrządy o przetwarzaniu statycznym i dynamicznym i jak się je charakteryzuje

Czym charakteryzują się analogowe mierniki elektroniczne

Jakie funkcje pełnią podstawowe bloki mierników analogowych

Podaj podstawowe rodzaje przetworników analogowych

Jakie procesy składają się na przetwarzanie analogowo-cyfrowe

Omów podstawowe sposoby przetwarzania A/C

Podaj podstawowe parametry przetworników A/C

Podstawowe sposoby przetwarzania C/A

Podstawowe parametry przetworników C/A

Bloki składowe i omów działanie cyfrowych przyrządów pomiarowych

Cyfrowe przetwarzania danych w dziedzinach czasu i częstotliwości

W jakich konfiguracjach działają systemy pomiarowe i jak ze sobą współpracują

Właściwości szeregowych i równoległych interfejsów pomiarowych

Podstawowe struktury systemów pomiarowych

Czynniki wpływające na dokładność i zakres pomiaru prądu stałego

Czynniki wpływające na dokładność pomiaru napięcia stałego

Podstawowe metody pomiaru napięcia stałego

Zasady pomiarów bezpośrednich i pośrednich mocy przy prądach stałych

Podstawowe metody pomiaru rezystancji miernikami analogowymi i cyfrowymi

Podstawowe rodzaje sygnałów pomiarowych

Podstawowe parametry sygnałów okresowych

Zasady działania cyfrowych częstościomierzy małych i dużych częstotliwości

Zasada pomiaru odstępu czasu

Zasada działania rejestratorów o przetwarzaniu bezpośrednim i pośrednim

Powstawanie obrazu w oscyloskopie

Podstawowe bloki i zasada działania oscyloskopu analogowego i cyfrowego

Fizyczna interpretacja impedancji elektrycznej

Związek częstotliwościowych właściwości pomiarów napięć przemiennych z ich dokładnością

Budowa i działanie woltomierzy i amperomierzy napięć przemiennych

Budowa i działanie multimetrów cyfrowych

To są notatki z wykładów, tak więc bardzo możliwe, że prawa autorskie należą do wykładowców...